SV de Kloveniers Middelburg

LUCHT- & KLEIN KALIBER SCHIETVERENIGING

Welkom

Welkom op de website van schietvereniging “De Kloveniers”. Onze vereniging is gevestigd in het centrum van Middelburg. De vereniging heeft op 22 september 2014 het Basiscertificaat van de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA) behaald.

Schietsportdisciplines

Lucht Pistool (LP)

Luchtpistool is een discipline waarbij de kogel met behulp van lucht wordt voortgestuwd. Wordt bij ons staand op 10 meter geschoten.

Lucht Geweer (LG)

Lucht geweer wordt geschoten, staand op 10 meter.

Klein Kaliber Pistool (KKP)

Handvuurwapens die worden geladen met .22 lr munitie. Hier vallen ook revolvers onder. Staand 10 meter.

Klein Kaliber Karabijn (KKK)

De karabijn is een lichtere versie van het geweer. Bij deze discipline mag geen gebruik worden gemaakt van speciale kleding. Er wordt liggend op een afstand van 12 meter geschoten op kaarten met vijf zgn. 'rozen' met een score van 6 tot en met 10. Schiet je buiten de 6 dan is het nul punten.

Klein Kaliber Geweer (KKG)

Bij deze discipline schiet men liggend met .22 geweren. De kaarten waarop men schiet staan op een afstand van 12 meter en bevatten ieder vijf zgn. 'rozen' met een score van 1 tot 10, waarop éénmaal geschoten dient te worden.

Grotere Kalibers

Door de opzet en de locatie van onze baan is het bij ons niet mogelijk om met grote kalibers te schieten.

Foto's
Wedstrijden

Reguliere Wedstrijden

Buiten de oefenavonden op maandag en woensdag worden er ook wedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijden zijn de Paaswedstrijd, de Kerstwedstrijd, de Teamwedstrijd, de Interne Competitie en de Jaarwedstrijd. De Paaswedstrijd, de Teamwedstrijd en de Kerstwedstrijd zijn interne wedstrijden en elk lid kan hieraan deelnemen. De Jaarwedstrijd is een open wedstrijd dat inhoudt dat ook leden van andere schietverenigingen in Nederland aan deze wedstrijd mogen deelnemen. Deze wedstrijd die tegen het einde van het jaar wordt georganiseerd bestaat uit drie schietavonden.

Interne Competitie

De opzet van de Interne Competitie is anders. Alle leden van onze vereniging die een vuurwapenmachtiging hebben zijn wettelijk verplicht deel te nemen aan deze competitie. Voor de overige leden is de deelname niet verplicht. Deze competitie bestaat uit vijf wedstrijden en begint in januari en loopt tot het einde van het kalenderjaar. Ook moeten de schutters met een vuurwapenmachtiging minimaal achttien schietbeurten per jaar verrichten. Deze beurten worden in het register van schietoefeningen en wedstrijden vermeld.

Uitslagen van Wedstrijden

2024

Uitslagen Jaarwedstrijd 2024. Wordt gehouden in november 2024.

2023

Uitslagen Jaarwedstrijd 2023. (Nog niet beschikbaar)

2022

Uitslagen Jaarwedstrijd 2022. (Nog niet beschikbaar)

2019

Uitslagen Jaarwedstrijd 2019. Gehouden van 25 tot en met 29 november.

2018

Uitslagen Jaarwedstrijd 2018. Gehouden van 26 tot en met 30 november.

2017

Uitslagen Jaarwedstrijd 2017. (nog niet beschikbaar)

2016

Uitslagen Jaarwedstrijd 2016. (nog niet beschikbaar)

2015 (oktober)

Uitslagen Jaarwedstrijd oktober 2015. (nog niet beschikbaar)

2015 (maart)

Uitslagen Jaarwedstrijd maart 2015. (nog niet beschikbaar)

Geschiedenis

Foto genomen ter ere van het 20-jarig bestaan van onze vereniging (1932).

Op maandag 25 november 1912 werd de vereniging opgericht onder de naam “Tot Oefening en Ontspanning” in het dorp ‘t Zand wat toen bij de gemeente Koudekerke behoorde. De contributie bedroeg toen 2,5 cent per maand. Het inschrijfgeld 50 cent. Het schieten van één serie kostte ook 2,5 cent. Op 6 december 1913 werd de vereniging als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit. De schietvereniging was gehuisvest in een horecaonderneming waar ook een kegelclub in was gevestigd. Hierna werd tot 1969 diverse malen van schietaccommodatie veranderd.

In de oorlogsjaren 40-44 werd er niet geschoten en de verenigingswapens werden ingeleverd bij de Gemeente Koudekerke. Na de oorlog zijn deze wapens niet meer boven water gekomen en een schadeclaim van 1300 gulden werd nimmer gehonoreerd. Bij het betrekken van de huidige schietaccommodatie in het monumentale pand “De Kloveniersdoelen” te Middelburg in 1969 werd de naam “Tot Oefening en Ontspanning” veranderd in Schietvereniging “De Kloveniers” en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit op 17 juli 1971.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan werd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1987 op 21 november 1987 de vereniging onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

Penning ter ere van het 75-jarig bestaan van onze vereniging.
Bord ter ere van het 100-jarig bestaan van onze vereniging.

Ter ere van ons 100 jarig bestaan op 25 november 2012 heeft de voorzitter van de Nederlandse schietbond KNSA het Delftsblauwe bord uitgereikt tijdens ons jubileumfeest.

Geschiedenis van het gebouw De Kloveniersdoelen

Omstreeks 1480 bestonden er in Middelburg twee schuttersgilden waaraan de bescherming van de stad was toevertrouwd. Deze schoten met hand- en voetboog. In 1509 werd besloten om een derde schuttersgilde op te richten die met handbussen schoten. Op een gegeven moment had dit gilde een andere ruimte nodig voor hun gevaarlijke oefeningen. In 1607 werd het gebouw “De Kloveniersdoelen”, waar de schietvereniging al meer dan 50 jaar is gehuisvest, gebouwd. In 1735 werd de toren door de bliksem getroffen en had de schutterij geen geld om dit te herstellen. Eind 18e eeuw werd het gebouw geplunderd en uiteindelijk doorverkocht aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Bij de intocht van de Fransen in 1795 werd het gebouw als militair hospitaal ingericht. Na de opheffing van de Verenigde Oost-Indische Compagnie kwam het gebouw in handen van het Rijk en bleef tot na de tweede wereldoorlog in gebruik voor militaire doeleinden. Uiteindelijk is het gebouw in handen van de gemeente gekomen door ruil van een stuk grond voor een kazerne. Het gebouw werd o.a. gebruikt voor huisvesting van een kleuterklas, judoschool, de stichting nieuwe muziek en sinds 1969 wordt de zolder van het pand gebruikt door schietvereniging De Kloveniers. Sinds de zomer van 2013 zijn er ook een Grand Café en een cinema in het gebouw gevestigd.

de Kloveniers in de 21e eeuw
Lidmaatschap

Lidmaatschapsprocedure

Om lid te zijn van SV de Kloveniers dienen enkele stappen succesvol te worden doorlopen. Iedereen kan zich op onze vereniging aanmelden voor een proefles. Na de proefles kan iemand zich aanmelden als aspirant-lid van de vereniging.

Na overleg van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) volgt een periode van tenminste 6 maanden waarin je aspirant-lid bent. In deze fase zal worden geschoten onder toezicht van een schietinstructeur. De instructeur, het bestuur en de overige leden van de vereniging zullen toezien of het nieuwe lid zich binnen en buiten de schietbaan gedraagt volgens de geldende regels. Als aan alle regels wordt voldaan kan het bestuur een lidmaatschap verlenen. Het bestuur kan te allen tijde een lidmaatschap weigeren te verstrekken, ook zonder opgaaf van redenen.

Kosten Lidmaatschap

De contributie voor het (aspirant)lidmaatschap van SV de Kloveniers is opgebouwd uit twee gedeelten en wordt jaarlijks betaald:
• Lidmaatschap SV de Kloveniers (vanaf 21 jaar) à €91,00
• Lidmaatschap SV de Kloveniers (tot en met 20 jaar) à €83,50
• Lidmaatschap KNSA (wettelijk verplicht)

Het lidmaatschap van de KNSA is als volgt:
• Senior-schutter (vanaf 21 jaar) €42,50
• Juniorschutter-A (18 tm 20 jaar) €22,00
• Juniorschutter-B (15 tm 17 jaar) €17,00
• Juniorschutter-C (tm 15 jaar) €17,00

Nieuwe KNSA leden zijn daarnaast eenmalig entreegeld verschuldigd van €42,50 voor alle senior-schutters. Nieuwe juniorschutters hoeven geen entreegeld te betalen.

Voorbeelden
Een senior-schutter betaalt 91,00 + 42,50 = €133,50 per jaar.
Een juniorschutter-C betaalt 83,50 + 17,00 = €100,50 per jaar.

Meest recente wijziging: januari 2024

Het lidmaatschap wordt op 31 december automatisch verlengd voor het nieuwe jaar. Opzeggen kan schriftelijk en dient voor 31 december plaats te vinden via de secretaris.

Contactformulier
Contactgegevens

Voor meer informatie of een proefles kunt u contract opnemen met het formulier aan de linkerkant of via onderstaande gegevens.

De veiligheidsregels laten het niet toe dat een schiet-instructeur meer dan twee personen begeleidt. Daarom is het niet mogelijk om met een groep mensen schietles te krijgen. Een uitje met collega’s of vrienden is bij ons dus helaas niet mogelijk.