Wedstrijden

Buiten de oefenavonden op maandag en woensdag worden er ook wedstrijden georganiseerd. Deze wedstrijden zijn de Paaswedstrijd, de Kerstwedstrijd, de Teamwedstrijd, de Interne Competitie en de Jaarwedstrijd. De Paaswedstrijd, de Teamwedstrijd en de Kerstwedstrijd zijn interne wedstrijden en elk lid kan hieraan deelnemen. De Jaarwedstrijd is een open wedstrijd dat inhoudt dat ook leden van andere schietverenigingen in Nederland aan deze wedstrijd mogen deelnemen. Deze wedstrijd die tegen het einde van het jaar wordt georganiseerd bestaat uit drie schietavonden.

Interne Competitie

De opzet van de Interne Competitie is anders. Alle leden van onze vereniging die een vuurwapenmachtiging hebben zijn wettelijk verplicht deel te nemen aan deze competitie. Voor de overige leden is de deelname niet verplicht. Deze competitie bestaat uit vijf wedstrijden en begint in januari en loopt tot het einde van het kalenderjaar. Ook moeten de schutters met een vuurwapenmachtiging minimaal achttien schietbeurten per jaar verrichten. Deze beurten worden in het register van schietoefeningen en wedstrijden vermeld.