Lidmaatschap

Om lid te zijn van SV de Kloveniers dienen enkele stappen succesvol te worden doorlopen. Iedereen kan zich op onze vereniging aanmelden voor een proefles. Na de proefles kan iemand zich aanmelden als aspirant-lid van de vereniging.

Na overleg van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) volgt een periode van tenminste 6 maanden waarin je aspirant-lid bent. In deze fase zal worden geschoten onder toezicht van een schietinstructeur. De instructeur, het bestuur en de overige leden van de vereniging zullen toezien of het nieuwe lid zich binnen en buiten de schietbaan gedraagt volgens de geldende regels. Als aan alle regels wordt voldaan kan het bestuur een lidmaatschap verlenen. Het bestuur kan te allen tijde een lidmaatschap weigeren te verstrekken, ook zonder opgaaf van redenen.

Overzicht contributie 2018

De contributie voor het (aspirant)lidmaatschap van SV de Kloveniers is opgebouwd uit twee gedeelten en wordt jaarlijks betaald:

Lidmaatschap SV de Kloveniers à €83,50
Lidmaatschap KNSA (wettelijk verplicht)

Het lidmaatschap van de KNSA is als volgt:

Senior-schutter (vanaf 21 jaar) €42,50
Juniorschutter-A (18 tm 20 jaar) €22,00
Juniorschutter-B (15 tm 17 jaar) €17,00
Juniorschutter-C (tm 15 jaar) €17,00

Nieuwe KNSA leden zijn daarnaast eenmalig entreegeld verschuldigd van €35,00 voor alle senior-schutters. Nieuwe juniorschutters hoeven geen entreegeld te betalen.

Voorbeelden

Een senior-schutter betaalt 83,50 + 42,50 = €126,00
Een juniorschutter-C betaalt 83,50 + 17,00 = €100,50

Lidmaatschap opzeggen

Het lidmaatschap kan worden opgezegd door een brief te sturen aan de secretaris.