Geschiedenis van de vereniging

Op maandag 25 november 1912 werd de vereniging opgericht onder de naam “Tot Oefening en Ontspanning” in het dorp 't Zand wat toen bij de gemeente Koudekerke behoorde. De contributie bedroeg toen 2,5 cent per maand. Het inschrijfgeld 50 cent. Het schieten van één serie kostte ook 2,5 cent. Op 6 december 1913 werd de vereniging als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit. De schietvereniging was gehuisvest in een horecaonderneming waar ook een kegelclub in was gevestigd. Hierna werd tot 1969 diverse malen van schietaccommodatie veranderd.

20 jarig bestaan
Foto genomen ter ere van het 20-jarig bestaan van onze vereniging (1932).

In de oorlogsjaren 40-44 werd er niet geschoten en de verenigingswapens werden ingeleverd bij de Gemeente Koudekerke. Na de oorlog zijn deze wapens niet meer boven water gekomen en een schadeclaim van 1300 gulden werd nimmer gehonoreerd. Bij het betrekken van de huidige schietaccommodatie in het monumentale pand “De Kloveniersdoelen” te Middelburg in 1969 werd de naam “Tot Oefening en Ontspanning” veranderd in Schietvereniging “De Kloveniers” en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit op 17 juli 1971.

Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan werd bij Koninklijk Besluit van 22 juni 1987 op 21 november 1987 de vereniging onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.

75 jarig bord
Penning ter ere van het 75-jarig bestaan van onze vereniging.

Ter ere van ons 100 jarig bestaan op 25 november 2012 heeft de voorzitter van de Nederlandse schietbond KNSA het Delftsblauwe bord uitgereikt tijdens ons jubileumfeest.

100 jarig bord
Bord ter ere van het 100-jarig bestaan van onze vereniging.

Geschiedenis van het gebouw De Kloveniersdoelen

Omstreeks 1480 bestonden er in Middelburg twee schuttersgilden waaraan de bescherming van de stad was toevertrouwd. Deze schoten met hand- en voetboog. In 1509 werd besloten om een derde schuttersgilde op te richten die met handbussen schoten. Op een gegeven moment had dit gilde een andere ruimte nodig voor hun gevaarlijke oefeningen. In 1607 werd het gebouw “De Kloveniersdoelen”, waar de schietvereniging al meer dan 50 jaar is gehuisvest, gebouwd. In 1735 werd de toren door de bliksem getroffen en had de schutterij geen geld om dit te herstellen. Eind 18e eeuw werd het gebouw geplunderd en uiteindelijk doorverkocht aan de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Bij de intocht van de Fransen in 1795 werd het gebouw als militair hospitaal ingericht. Na de opheffing van de Verenigde Oost-Indische Compagnie kwam het gebouw in handen van het Rijk en bleef tot na de tweede wereldoorlog in gebruik voor militaire doeleinden. Uiteindelijk is het gebouw in handen van de gemeente gekomen door ruil van een stuk grond voor een kazerne. Het gebouw werd o.a. gebruikt voor huisvesting van een kleuterklas, judoschool, de stichting nieuwe muziek en sinds 1969 wordt de zolder van het pand gebruikt door schietvereniging De Kloveniers. Sinds de zomer van 2013 zijn er ook een Grand Café en een cinema in het gebouw gevestigd.

de Kloveniers in de 21e eeuw

bovenaanzicht

vooraanzicht donker

achteraanzicht donker